Granskning årsräkningar

Årsräkningar avseende 2023

2024-06-27 - 435 av 1016 granskade (+ca 50 påbörjade där komplettering inväntas eller granskning pågår)

Många efterfrågar sitt arvode. Just nu är alla årsräkningar med arvodesbegäran påbörjade som inkommit före 14/2

Årsräkningar granskas i inkommen ordning vid sidan av ordinarie handläggning. Det är alltid svårt att i förväg ge besked om tid för granskning/arvodering eftersom det inte går att veta hur mycket tid som kommer kunna avsättas för vår granskning. Tidsåtgången styrs även av hur mycket kompletteringar och som behöver begäras in. Vet du med dig att du har missat underlag (se checklistan nedan) så är vi tacksamma för om du skickar in dessa innan granskning påbörjas.

Du hittar blankett/e-tjänst för årsräkning här: Årsräkning/Sluträkning Länk till annan webbplats.

Du hittar blankett/e-tjänst för redogörelse här: Redogörelse Länk till annan webbplats.

Du kan skicka in bilagor/underlag i pdf här: Säker kommunikation - Länk till annan webbplats. eller till Överförmyndare Västra Skaraborg, Lidköpings Kommun, 531 88 LIDKÖPING

Här hittar du checklista och bildspel som kan underlätta för din redovisning: Utbildning för ställföreträdare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se