Bostadsplanering och strategi

Bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Lidköpings kommun antogs av Kommunfullmäktige i april 2024. Riktlinjerna grundar sig på en bostadsmarknadsanalys framtagen hösten 2023.

Du hittar båda dokumenten här:

Bostadsmarknadsanalys 2023 Pdf, 3.6 MB.

Riktlinjer bostadsförsörjning 2024 Pdf, 2.6 MB.

Det är lag på att alla kommuner i Sverige ska ha antagna riktlinjer för bostadsförsörjning. Dessa ska visa vilket bostadsbehov som finns i kommunen framöver och hur kommunen ska arbeta för att täcka detta. Kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar och målet är att alla människor ska ha tillgång till en god bostad.

 

Planprioritering

För att skapa en större tydlighet kring vilka planer som är på gång framöver och hur dessa prioriteras har Kommunstyrelsen antagit en planprioritering för åren 2023-2025.

Planprioriteringen uppdateras årligen och en ny prioritering väntas antas under senvåren 2024.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se