SAMBU - Samverkan barn och unga

SAMBU är ett bedömningsteam som hjälper yrkesroller som kommer i kontakt med barn och unga. SAMBU kan vara en hjälp när någonting avvikande uppmärksammas kring barn i åldern 0 till 20 år.

Teamet tar in information och efter samordning överlämnas ärendet till den instans som teamet ser kan hjälpa barnet eller ungdomen, och familjen.

Samtycke från vårdnadshavare krävs för att ärendet kan tas upp av SAMBU-teamet.

De ärenden som redan är igång hos annan vårdaktör hanteras inte av SAMBU.

I SAMBU-teamet ingår aktörer som genom samarbete ska kunna ge barn, unga och deras familjer ett tidigt och samordnat stöd genom att överlämna till rätt instans.

Information om SAMBU på olika språk

SAMBU-teamet i Lidköping arbetar för barn och unga mellan 0 till 20 år.

När någon uppmärksammar oro över ett barn eller ungdom ska denna oro förmedlas vidare till närmaste chef. Om man tror att flera aktörer behövs för att kunna hjälpa barnet eller ungdomen på bästa sätt kan SAMBU-teamet kopplas på. Föräldrar informeras då om detta och man ber om samtycke för att ärendet ska kunna tas emot av teamet.

För att ge barn och unga den snabbaste vägen till rätt hjälp behöver de professioner som har erfarenhet och kunskap samverka. Det gör de inom SAMBU-teamet. SAMBU ger möjlighet att ta emot ärenden som har upptäckts tidigt vilket gör att hjälp och stöd kan erbjudas på rätt nivå snabbare.

SAMBU-teamet träffas regelbundet och har bred kunskap om barn och unga, deras föräldrar och vårdnadshavare.

Ärenden kommer till teamet via exempelvis förskola eller skola och vårdnadshavare får snabb respons tillbaka efter att SAMBU-teamet gjort en bedömning av ärendet. Efter teamets bedömning blir det tydligt vilken verksamhet som tar över ärendet och samordnar stödet.

Enkelt och tillgängligt. Återkoppling inom en vecka efter teamets möte och barnet eller ungdomen lämnas över till rätt instans av teamet. Inga hänvisningar.

SAMBU-teamet finns som stöd och rådgivare till alla som kommer i kontakt med barn och unga.

Den som upplever oro för ett barn eller en ungdom, till exempel en förälder eller skolpersonal försöker först lösa situationen på egna sätt. Om oron ändå kvarstår, om det behövs hjälp från flera professioner eller om man inte vet vilket stöd som kan behövas så kan personen i verksamheten (ex skolkurator) lyfta ärendet vidare.

Ärendegång SAMBU

Kontakt med SAMBU-teamet får du som vårdnadshavare genom skolan eller annan professionell kontakt som lyfter oron.

SAMBU-teamet för förskola 0-5 år består av:

Barn- och elevhälsan (utredare och rektor)

Familjebehandling (samordnare)

Sektor social välfärd (1:e socialsekreterare)

Rehabmottagningen (fysioterapeut)

Barnavårdscentralen (distriktssköterska)

Än så länge är detta det enda aktiva teamet, men inom kort kommer det fler.

Mötestider 2023

SAMBU-teamet träffas 2 timmar varannan vecka. Uppehåll under jul och sommarlov.
För mer information om datum/tider kontakta samordnare via e-post: sambulidkoping@edu.lidkoping.se

SAMBU logotyp, bokstäverna i blått och grönt
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se