Ansökan och beslut

Om du har behov av en insats enligt LSS eller SoL är det du själv som begär den. Företräds du av vårdnadshavare, god man, förvaltare eller ombud kan denne begära insats åt dig. Begäran om LSS/SoL-insatser kan göras via blanketten eller via kontakt med LSS-handläggare eller via kontaktcenter på 0510 -77 00 00.

LSS-handläggaren gör en bedömning

När du begär en insats enligt LSS så kommer en LSS-handläggare att utreda om du tillhör någon av personkretsarna. Handläggaren behöva då medicinskt underlag om din funktionsnedsättning, exempelvis intyg från läkare eller psykolog. Om du bedöms tillhöra den personkrets som kan få insatser enligt LSS utreder handläggaren om du har behov av den insats du begär och om behovet tillgodoses på annat sätt.

LSS-handläggaren gör en bedömning av din rätt till insatsen du begärt och fattar sedan ett beslut som skickas till dig via brev. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Mer information om hur detta görs går att läsa i beslutet.

Om utredningen visar att du inte har rätt till den insats du begärt enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). LSS-handläggare kan även utreda och fatta beslut om rätten till insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Om du har frågor är du välkommen att kontakta LSS-handläggare via Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Förhandsbesked för dig som vill flytta till Lidköpings kommun

Om du bor i annan kommun men vill flytta till Lidköping kan du begära förhandsbesked enligt 16 § LSS, genom blanketten nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se