Cykla i Lidköping

Cykeln är ett helt oslagbart transportmedel ur miljösynpunkt. När vi cyklar minskar vi både de lokala och globala miljöproblemen.

Visste du att?

Om en enda Lidköpingsbo med fem kilometer till jobbet cyklar istället för att köra bil, minskar koldioxidutsläppen med 0,7 ton om året. Det blir till nytta för såväl miljön, hälsan och klimatet.

Cykelgaraget ligger i samma hus som Resecentrum i Lidköping. Det har plats för 32 cyklar i två våningar varav flera är utrustade med el för laddning av elcykel. Det finns även förvaringsskåp med plats för cykelhjälm med mera. Strax utanför finns en cykelpump.

Garaget är tillgängligt dygnet runt och du parkerar din cykel enkelt, tryggt och säkert alldeles intill anslutande tåg- och busstrafik.

Köp ett abonnemang

Antalet platser är begränsade men som abonnent är du alltid garanterad en plats. Västtrafikkortet (eller annat kort du har såsom bibliotekskort, bankkort, gymkort eller liknande) är nyckeln till cykelgaraget.

Prova på gratis i 30 dagar

Just nu kan du prova gratis i 30 dagar. Efter provperioden kostar ett abonnemang endast 80 kronor för en 30-dagarsperiod.

Instruktioner för att bli användare av cykelgaraget:

För att få tillgång till cykelgaraget behöver du registrera dig som användare på triply.se/lidkoping Länk till annan webbplats.. För att registrera dig som medlem behöver du ha Bank-ID samt ett giltigt bankkort. Som passerkort kan du använda ett flertal kort bland annat Skånetrafikens resekort, bankkort med kontaktlös-symbol eller företagstagg.

I Lidköping finns tre platser där du kan pumpa din cykel:

 • Resecentrum
 • Cykelaffären Linderoths Cykel, Källaregatan 10
 • Cykelaffären Lidköping Cykeltjänst på Stenportsgatan 65

Att tänka på i trafiken:

 • Cykla inte på gångbanan/trottoaren. Gångbanan/trottoaren är fotgängarnas fristad. Cykla därför inte där.
 • Cykla på cykelbana. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.
 • Använd cykelställ så blir det lättare för alla att ta sig fram. Parkering av cykel på gångbana är förbjudet.
 • Se upp för bildörrar. Var beredd på att bildörrar plötsligt kan slås upp. Cykla därför inte nära en bil som nyss stannat.
 • Hjälmen - din krockkudde. Som cyklist är du oskyddad i trafiken. Har du otur och möter olyckan är det ofta huvudet som tar smällen. Var tredje skada vid cykelolyckor är just en huvudskada! Var rädd om huvudet och använd hjälm.
 • Se upp vid cykelpassager. De är markerade med vita kvadrater i vägbanan. När du närmar dig korsningen, sänk hastigheten och se upp för bilar som korsar din väg. Om korsningen är signalreglerad så kan ni få grönt samtidigt, håll därför koll på bilen innan du trampar iväg.
 • Övergångställe. Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den räknas du som gående och då gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.
 • Väjningsplikt. Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt — den gäller nästan alltid. Om du däremot leder din cykel över vägen, räknas du som gående och då har alla fordonsförare väjningsplikt mot dig. När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du får köra vidare bara om det kan ske utan fara eller hinder.
 • Svänga åt vänster. Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra "den stora svängen". Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.
 • Ta det lugnt över Nya Stadens torg och på våra gågator. På Nya Stadens torg och på gågator i Lidköping får du samsas med fotgängare om utrymmet. Detta innebär att du inte har företrädesrätt i förhållande till gångtrafikanterna. Var beredd på att en gående plötsligt kan dyka upp framför din cykel. På en gågata till exempel Stenportsgatan får du inte cykla snabbare än gångfart.

I hela kommunen finns det ungefär 95 kilometer gång- och cykelvägar. Ett ständigt arbete pågår med att bygga ut och förbättra det cykelvägnät som finns. Vi vill att så många som möjligt ska upptäcka fördelarna med att ta cykeln.

Cykelnätet i Lidköping är uppbyggt av friliggande gång- och cykelvägar, cykelfält och gator där cykeltrafiken blandas med biltrafiken. Den största delen av de cykelvägar som finns är separerade från biltrafik där cyklister och gångtrafikanter samsas om utrymmet.

Vi har fyra huvudstråk som binder ihop stadens olika stadsdelar med centrum. Varje huvudstråk har en egen färg. Längs med dessa stråk finns skyltar uppsatta som markerar respektive stråk. På så sätt blir det lättare för dig som önskar att följa ett stråk att få bekräftelse på vilket stråk du befinner dig. Genom att följa något av huvudstråkens skyltning kommer du till slut fram till centrum eller den stadsdel som stråket slutar i. Skyltarna har samma färg som stråken och sitter oftast placerade på belysningsstolpar eller vägmärkesstolpar.

Där kan du också hitta information andra leder såsom mountainbike spår, Historiska Kålland, Västgötaleden och även information om vart du kan hitta cykelpumpar med mera.

Cykelvägar är prioriterade i snöröjningen, men när det kommer mycket snö kan vi inte vara överallt samtidigt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se