Ta den korta vägen till en ny karriär - studera på yrkeshögskola

YH står för yrkeshögskola och är en eftergymnasial utbildningsform. Yrkeshögskolan kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet, där praktiskt lärande på en arbetsplats ingår. På Campus Västra Skaraborg erbjuder vi YH-utbildningar inom flera olika branscher.

Studera på YH hos oss på Campus Västra Skaraborg

Campus byggnad

Praktiska och korta utbildningar

Våra YH-utbildningar är mellan 1,5 - 2 år långa och i flera kurser ingår det praktiska moment. Minst en fjärdedel av en YH-utbildning består av LIA (lärande i arbete). Under din studietid får du lära dig ett yrke och samtidigt möjlighet att skapa ett kontaktnät som du kan dra nytta av när det är dags att söka jobb.

Vårt utbildningsutbud inom YH


Namn/ämne

Nästa start

Ansökan

Automations- och digitaliseringsingenjör

Aug 2023

Stängd

Backend-utvecklare

Aug 2023

Stängd

Behandlingspedagog

Aug 2023

Stängd

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör/

Sep 2023

Öppen

Digital Store Manager

Aug 2023

Stängd

E-commerce Product Manager

Aug 2023

Stängd

Energitekniker specialisering vindkraft

Sep 2023

Stängd

Frontendutvecklare React

Sep 2023

Stängd

Laborant

Sep 2023

Öppen

Operativ digital kommunikatör

Sep 2023

Öppen

Operativ produktionstekniker

Jan 2024

Öppen

Redovisningsekonom

Aug 2023

Stängd

Solenergiprojektör

Sep 2023

Stängd

VVS-ingenjör

Aug 2023

Stängd

Nära samarbete med näringslivet

Yrkeshögskoleutbildningar finns inom flera olika branscher över hela landet. Utbildningarna ska svara mot arbetslivets behov av yrkeskompetens och drivs i nära samverkan med företag och arbetsgivare.

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras.

Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser. Innehållet i utbildningarna utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.

Campus Västra Skaraborg

Studiemedel - avgiftsfritt och rätt till CSN

Det kostar inget att läsa en YH-utbildning hos oss och alla utbildningar ger dig rätt att ansöka om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningen är avgiftsfri, men du står själv för kostnader för kurslitteratur, annat studiematerial och eventuella studieresor.

Mer information om studiemedel hittar du hos CSN. Länk till annan webbplats.

LIA - lärande i arbete

En stor del av utbildningen är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. LIA är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Här får du möjlighet att testa dina kunskaper i arbetslivet och prova på yrket. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Här har du som studerande en unik möjlighet att söka dig till företag som intresserar just dig. På yrkeshögskola ansvar du som studerande för att anskaffning av LIA-plats och det ställs höga krav på dig som studerande att ta ansvar för att söka och hitta LIA-platser och knyta egna kontakter.

Utbildningen leder till jobb

YH-studerande får ofta jobb direkt efter avslutad utbildning. Fler än 9 av 10 som läser en yrkeshögskoleutbildning har jobb inom relevant yrkesområde sex månader efter examen (enligt mätningar från Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats.).

Yrkeshögskola

Behörighet

Saknar du de betyg eller andra förkunskaper som krävs för att kunna bli antagen till en utbildning, finns det ändå en möjlighet att bli antagen om du har andra likvärdiga kunskaper. Det kan handla om arbetslivserfarenhet (reell kompetens) eller annan erfarenhet som gör att vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, annan utbildning osv.

Vad ger YH-utbildning för examen?

För att få en yrkeshögskoleexamen krävs det att din YH-utbildning är minst ett år, slutför du en YH-utbildning som är två år eller mer så får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. En del utbildningar avslutas inte med examen, för dessa utfärdas ett utbildningsbevis.

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och högskola?

En av de främsta skillnaderna mellan utbildningar som ges ut på högskolor/universitet och de som ges på yrkeshögskolor, är att YH-utbildningar är framtagna för att matcha behovet på arbetsmarknaden.

YH-utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett verkligt och uttalat behov av utbildad arbetskraft på marknaden. Det innebär att dina framtidsutsikter efter att du tagit examen är väldigt goda.

Utbildning på högskola är forskningsanknutna eller konstnärligt grundade och styrs inte av efterfrågan på marknaden. Därför finns det vissa utbildningar där det är fler som blir nyexaminerade men som står länge utan jobb för att marknaden redan är mättad

Receptionen: 0510-77 15 15
Telefon: 0510-77 00 00
Besöksadress: Fabriksgatan 2
E-post: campuslidkoping@edu.lidkoping.se

Personal på vår YH-enhet

Åsa Törn
Arbetslagsledare/Utbildningsledare
0510-770943

Johanna Broberg
Utbildningsledare
0510-770938

Jon Johansson
Utbildningsledare/ Lärare
0510-770408

Jens Karlsson
Utbildningsledare
0510-770926

Malin Ekblom
Utbildningsledare
0510-776563

Myndigheten för yrkeshögskolan

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som ansvarar för yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten utövar tillsyn, granskar utbildningarnas kvalitet och följer upp resultat.

Läs mer om om Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) på myh.se. Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om yrkeshögskolan

yrkeshögskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om utbildningsformen, om vilka regler som gäller och vilka möjligheter som finns.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: