Näringslivsfakta

Lidköping drivs av engagemang och entreprenörsanda. Vi arbetar med att stödja befintliga företagare samtidigt som vi välkomnar entreprenörer och företagsetableringar. Näringslivsenheten på Lidköpings kommun hjälper bland annat till med kontakter, mark, lokaler och tillstånd.

Lidköping – rätt plats för ditt företag

Lidköping med omnejd utgör en blomstrande region, här finns en stor andel företag inom industri och partihandel, med andra ord företag med kontakter och försäljning till övriga landet såväl som till exportmarknader. Totalt finns cirka 170 industriföretag inom olika branscher med tyngdpunkt på tre kluster: maskinbyggare, plasttillverkare och livsmedelsproducenter. Det innebär många kvalificerade medarbetare med vilja att behärska ny teknik och att se utvecklingsmöjligheter för företagen och näringslivet.

Flera företag intar också ledande positioner inom sina respektive områden. Några exempel är UVA Lidköping AB Länk till annan webbplats. som tillverkar specialslipmaskiner för tillverkningsindustrin, Berry Superfos Lidköping AB Länk till annan webbplats. som utvecklar och tillverkar plastförpackningar för livsmedelsindustrin, Handheldgroup Länk till annan webbplats. leverantör av stryktåliga datorer och Eurofins Länk till annan webbplats. en av världens största laboratoriegrupper med verksamhet i Lidköping.

Företagsregister

UC näringslivsregister är ett lokalt sökregister där du kan söka efter företag och organisationer i Lidköpings kommun.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Sex myndighetsområden mäts

  • brandskydd
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

Kommun- och regionsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats. innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i kolada.se Länk till annan webbplats.

 

Fördelning bransch enligt UC

Fördelning

Antal

Jordbruk, skogsbruk och fiske

917

Utvinning av mineral

6

Tillverkning

291

Försörjning av el gas värme och kyla

24

Vattenförsörjning avloppsrening avfallshantering

32

Byggverksamhet

414

Handel

558

Transport och magasinering

114

Hotel- och restaurangverksamhet

123

Informations och kommunikationsverksamhet

132

Finans och försäkringsverksamhet

79

Fastighetsverksamhet

464

Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik

491

Uthyrning fastighetsservice resetjänster

126

Offentlig förvaltning och försvar

17

Utbildning

118

Vård och omsorg

208

Kultur nöje och fritid

217

Anna serviceverksamhet

241

Förvärvsarbete i hushåll

0

Verksamhet vid internationella organisationer

0

Uppgift saknas

94

Totalt

4666De 10 största företagen efter nettoomsättning. Statistik från Bisnis Analys

Företagsnamn

Svenska Foder AB

Toveks Personbilar AB

Fazer Bageri AB

SNA Europe AB

Toveks Lastbilar AB

Petainer Lidköping AB

Erik Thun AB

Lantmännen Reppe AB

Framnäs Livs

Lidbil AB

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: