Träffa oss för strategisk byggdialog

Välkommen att boka tid för strategisk byggdialog. Ett möte för dig och ditt företag att förverkliga dina visioner för byggande i Lidköping. Du som är exploatör, byggherre eller som har företag som äger och utvecklar fastigheter är välkommen att träffa oss på sektor Samhälle i Lidköpings kommun.

Vad är innebär strategisk byggdialog?

Strategisk byggdialog är ett möte där du och ditt företag träffar chefer från sektor Samhälle. Ur vår horisont syftar mötet till att nå vårt strategiska mål att Lidköpings kommun ska växa till 45000 invånare till år 2030.

Öppet samtalsforum utifrån dina önskemål

Vi sitter ner tillsammans och lyfter dina behov och vad vi kan göra för just dig som är intresserad av att bygga i Lidköpings kommun. Dialogen är ett öppet samtalsforum utifrån dina önskemål. Det är ditt företag som bestämmer vad samtalet skall handla om. Det kan också gälla frågor kring processen med detaljplanering, markanvisningar och bygglov. Eller om ditt företag har synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete.

Vi erbjuder i första hand möten digitalt. Ni får i mötet träffa områdeschefer för Tillväxt och Bygg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: exploatering@lidkoping.se